مقدمه

کالیبراتور یا calibrator دستگاهی است که اغلب سیگنال هایی از جمله ولتاژ، جریان، دما، فشار و … را اندازه گیری می کند. دستگاههای اندازه گیری بعد از مدت زمانی دچار خطا خواهند شد که ممکن است براثر عوامل فیزیکی مانند صدمه، استفاده نادرست کاربر و … در شرایط نا متعارف اتفاق بیفتد که در این مرحله جهت کالیبره نمودن دستگاه بایستی از یک دستگاه مرجع استفاده نمود که میزان خطای آن استاندارد باشد. به همین دلیل از کالیبراتور استفاده می شود.

کاربرد مختلف کالیبراتور:
_ کالیبره بودن تجهیزات جهت تست و کنترل محصولات به دریافت گواهی مدیریت کیفیت کمک میکند و همچنین جهت مستند سازی مقادیر کاربردی میباشد .
_ کالیبره نمودن و شاخص مقایسه نمودن تجهیزات اندازه گیری و ثبت کننده ها
_ اگر سنسور احتیاج به تعویض داشته باشد تعیین میکند
_ مشخص نمودن اینکه آیا دستگاه مطابق با طراحی و مشخصات نظارتی صحیح کار میکند یا خیر .

نام های دیگر دستگاه

کالیبراتور، calibrator

نمایش یک نتیجه