مقدمه

گیج جوشکاری که با نام گیج کمبریج نیز شناخته می شوند می توان قطعات و اتصالات جوشکاری شده را از نظر ابعاد کنترل نمود. از طرفی دیگر می توان سطوح شیب دار پخ خورده را از نظر زاویه سطحی شیب ان کنترل کرد. همچنین می توان برای مونتاژکاری فواصل لازم بین قطعات را کنترل کرد. با این ابزارها می توان همسطح بودن یا نبودن قطعات قبل از مونتاژ و جوشکاری را بررسی نمود و در نهایت می توان با کمک آن ها عیوب احتمالی بر روی سطح جوش ها از نظر طول، عرض و عمق آن ها را کنترل نمود.

نام های دیگر دستگاه

جوشکاری، گیج جوشکاری، گیج کمبریج

نمایش یک نتیجه