سختی سنج و زبری سنج و صافی سنج

سختی سنج و زبری سنج و صافی سنج بدین صورت تعریف می شوند: زبری میزانی برای تعیین بافت سطح است و با تعیین میزان تغییرات عمودی بر سطح نسبت به سطح صاف واقعی تعیین می شود. در صورتی که این تغییرات زیاد باشد سطح زبر و در صورت کم بودن نرم است. این کمیت رول مهمی در تعیین اثر متقابل اشیاء با هم داشته و با دانستن آن بسیاری رفتارهای اجزاء مکانیکی قابل پیش‏‎بینی خواهد بود. سختی یك ماده ویژگی است كه به خوبی تعریف نشده است و متناسب با تجربه كسی كه با آن سروكار دارد معانی زیادی به خود می گیرد. در مراجع متالوگرافی، سختی فلزات به مقاومت آنان به تغییر شکل پلاستیک توسط نفوذ یک جسم فرو رونده تعریف شده است. معمولاً سختی حاكی از مقاومت در برابر تغییر شكل می باشد.

نام های دیگر دستگاه

زبری سنج، سختی سنج، Roughness tester، Hardness

نمایش یک نتیجه