مقدمه

گوس متر و تستر میدان مغناطیسی که در اصطلاح به آن میدان سنج هم می‌گویند ابزاریست جهت اندازه گیری میدان مغناطیسی (electromagnetic field measurement) می‌باشد. این شدت سنج‌ میدان مغناطیسی می‌تواند میزان شدت را در یک جهت و یا در سه جهت x، y، ,z اندازه گیری نمایند. میدان الکترومغناطیسی با دو واحد تسلا (tesla meter) و گوس (Gauss Meter) قابل اندازه گیری می‌باشد. گوس متر و تستر میدان مغناطیسی مترهایی وجود دارند که می‌توانند میزان میدان مغناطیسی را در رنج‌های فرکانسی بالا یا پایین اندازه گیری نمایند. میزان و درجه تشعشعات که در ویدئو ترمینالها، فن ها، سیستم کنترل سیم کشی، خطوط برقی و … به کار رفته است را بسیار دقیق اندازه گیری کند. EMF مخفف “ELECTRO MAGNETIG FIELD” میدان الکترومغناطیسی می‌باشد و ELF مخفف “EXTREMELY LOW FREQUNCY” فرکانس بسیار پایین می‌باشد.

نام های دیگر دستگاه

گوس متر، تستر میدان مغناطیسی، Gauss Meter، تسلامتر، میدان سنج، سنجش میدان الکتریکی، EMF تستر، ELF تستر، آهنرباسنج، tesla meter

نمایش یک نتیجه