مقدمه

فازمتر فشار متوسط و فشار قوی که با اپرومتر نیز شناخته می شود، دستگاهیست برای تست ولتاژ برق. با نزدیک شدن به شبکه برق دار وجود ولتاژ را به صورت سیگنال نوری و صوتی در سطح ولتاژ فشار متوسط (6 تا 33 کیلو ولت) و فشار قوی (66 تا 230 کیلو ولت) مشخص می نماید. کمپانی معروف و مشهور هاسه گاوای ژاپن یکی از بزرگترین سازندگان این دسته دستگاهها می باشد. دستگاه ساخته شده در انواع مختلف برای فشار متوسط، در حالت بسته بین ۱۴۰ تا ۱۷۰ سانتیمتر و در حالت بازشده بین ۲۴۰ تا ۲۷۰ سانتیمتر می باشد وزن دستگاه بین ۱ تا ۲ کیلو گرم می باشد. این فاز متر از یک مدار صوتی و یک مدار نوری جهت اعلام ولتاژ بروی شبکه تشکیل شده است. تغذیه مدار الکترونیک آن یک عدد باطری ۹ ولت می باشد.

نام های دیگر دستگاه

فازمتر فشار متوسط و قوی، اپرومتر، ولتاژ دتکتور، دتکتور ولتاژ

نمایش یک نتیجه