مقدمه

عیب یاب کابل و مسیریاب کابل همانطور که از نامش پیداست برای عیب یابی محل کابل و مسیریابی مسیر کابل استفاده می شود. با توجه به هزینه بالای خرید عیب یاب کابل و مسیریاب کابل می توان از تکنیک های ساده تری نیز استفاده کرد که میتوانید محل عیب را تقریبی پیدا نمود. در پایین نمونه هایی از این دستگاه ها را مشاهده می کنید که با کلیک بر روی هر محصول به سایر اطلاعات فنی دست خواهید یافت. ولی پیش از این که محل عیب را بدانیم می بایست نوع عیب را تشخیص داد.

انواع عیب های کابل:

۱- اتصال کوتاه: وصل غیرمترقبه یک یا چند رشته کابل به همدیگر.

۲- اتصال زمین: وصل غیرمترقبه یک یا چند رشته کابل به زمین.

۳- پارگی: قطع غیرمترقبه یک یا چند رشته کابل.

نام های دیگر دستگاه

عیب یاب کابل، عیب یابی، مسیریابی کابل، ژنراتور موج ضربه، تخیص محل عیب کابل، سیمولاتور، سیم یاب برق، عیب یاب و مسیر یاب کابل، ماشین عیب یاب کابل

نمایش یک نتیجه