ارت سنج و ارت تستر زمین

ارت سنج یا همان مگر که در صنعت به این نام می شناسند دستگاهی می باشد که برای اندازه گیری میزان مقاومت زمین استفاده می شود. انواع ارت سنج به صورت میله ای و کلمپی می باشد که روش اندازه گیری ارت سنج میله ای به صورت دو سیمه، سه سیمه، چهار سیمه، چهار سیمه مقاومت ویژه خاک تقسیم بندی می شوند. طرز کار با نوع میله ای بسیار ساده بوده و بدین صورت است که می بایست در ابتدا ارت مدار را قطع نموده و به دستگاه وصل می کنیم. از طرفی میله ها را با فاصله 5 و 10 متری در زمین کوبیده و سایر فیش ها را وصل نموده و دکمه تست دستگاه را میزنیم. حال مقدار مقاومت چاه ارت را مشاهده خواهیم کرد. برای مگر کلمپی نیز کافیست کلمپ را دور سیم ارت انداخته و میزان مقاومت چاه ارت را اندازه گیری کنیم.

نام های دیگر دستگاه

ارتسنج، ارت سنج، مگر، earth-tester

نمایش یک نتیجه