BOD متر  چیست ؟

BOD متر از خاص ترین دستگاههای کیفیت سنجی آب می باشد که کمپانیهای لاویباند lovibond آلمان و لاموت lammote امریکا  از مشهورترین سازندگان این دستگاه ها می باشد. BOD مقدار اکسیژن محلول مورد نیاز توسط ارگانیسمهای زیستی هوازی برای تجزیه‌ مواد آلی موجود در نمونه آبی داده شده در دمای خاص طی یک مدت زمان مشخص است. مقدار BOD اکثر اوقات بصورت میلی گرم‌های اکسیژن مصرف شده در هر لیتر نمونه در طول 5 روز انکوباسیون در دمای 20 درجه سانتیگراد بیان می شود و اغلب اوقات به عنوان جایگزینی برای درجه آلودگی آلی آب به کار گرفته می شود. BOD را می توان به عنوان سنجشی برای کارآمد بودن جایگاه های تصفیه فاضلاب به کار برد. تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق شکیبی تامین کننده انواع کیفیت سنج آب می باشد.

نام های دیگر دستگاه

BOD متر

نمایش یک نتیجه