کیت سنجش آب

کیت تست یا همان کیت های تجزیه آب ( کیت آنالیز آب) امروزه جهت حفظ سلامتی افراد روش هایی برای اندازه گیری مواد موجود در آب وجود دارد، استفاده می شود. کیت های اندازه گیری تجزیه آب و محلول های بافر و هدایت الکتریکی مجموعه شکیبی راه کار مناسبی برای سنجش پارامترهای آب منجمله کلر، اکسیژن، آهن دوظرفیتی، سختی کل، آمونیاک، ازن، نیتریت، نیترات، پی اچ، فسفات، ید درنمک و … دارد. معمولا از این کیت تست جهت کارهای تحقیقاتی استفاده می شود و موارد کاربرد آن در بیمارستان ها، کارخانجات و … استفاده می شود. به لحاظ قیمت نیز نسبت به موارد دیجیتال بسیار پایین تر می باشد. اصول کار نیز معمولا تیتراسیون یا رنگ سنجی می باشد. ضمنا این شرکت آمادگی تولید محلول هدایت الکتریکی با ظرفیتهای مختلف و نیز رنجهای خاص را نیز دارد.

نام های دیگر دستگاه

کیت سختی، کیت کلر، کیت پی اچ، کیت ازن، کیت نیتریت، کیت نیترات، محلول بافر، کیت آب

نمایش یک نتیجه