کلر سنج و cl متر

کلر سنج که با عنوان لاتین CHLORINE meter هم بکار برده می شود برای اندازه گیری میزان کلر آزاد و کلر total در آب استفاده می شود. با توجه به اینکه کلر زدن یکی از عمومی ترین روش های گندزدایی آب است و باعث نابودی میکروبهای آن می شود از طرفی می تواند خطرناک هم باشد. به همین دلیل است که کلر را توسط chlorine meter اندازه گیری می کنند و حائز اهمیت است. کلر سنج به دو صورت دیجیتال و یا کیت تست رنگ سنجی وجود دارد. در روش دیجیتال می بایست معرف که قرص کلر است را داخل نمونه انداخته و بعد از حل شدن قرص در آب، توسط دستگاه انازه گیری می شود و اما در روش کیت بعد از حل سدن قرص در آب ، رنگ بوجود آمده را با طیف رنگی شاهد قیاس و عدد را قرائت می کنیم.

نام های دیگر دستگاه

کلرسنج، CHLORINE meter

نمایش یک نتیجه