مقدمه

اینورتر ( کنترل دور ) (Inverter) یا مبدل جریان مستقیم به جریان متناوب دستگاهdsj که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می کند. جریان متناوب تبدیل شده می تواند بر اساس نیاز در هر ولتاژ و فرکانسی باشد که به وسیله ترانسفورماتورهای مناسب و مدارها کنترل می شود. اینورترها قطعات متحرک ندارند و در طیف گسترده ای از ابزارهای کاربردی استفاده می شوند، از منبع تغذیه کامپیوتر گرفته تا ابزار بزرگ حمل و نقل فله. اینورترها معمولا برای تامین جریان AC از منابع DC مانند پانل های خورشیدی یا باتری مورد استفاده قرار می گیرند.

نام های دیگر دستگاه

اینورتر، کنترل دور، مبدل برق، مبدل جریان مستقیم به جریان متناوب، inverter

نمایش یک نتیجه